Raad Krimpenerwaard tegen nieuwe provinciale vang- en dodingsmethoden zwanen

Raadslid Saskia Van Rooy van de fractie “Dierbaar Krimpenerwaard” is zeer dankbaar voor de steun van een ruime meerderheid van de Raad van de Krimpenerwaard voor haar motie tegen de nieuwe provinciale vang- en dodingsmethoden voor zwanen. Van Rooy: “De Raad wil hiermee een signaal aan de provincie afgeven de voorgestelde vang- en dodingsmethoden niet binnen onze gemeentegrenzen te willen hebben vanwege ernstige aantasting van het dierenwelzijn. Het is nu aan het College van de Krimpenerwaard om de boodschap van de Raad krachtig aan het provinciebestuur te communiceren.”

Momenteel mogen volgens de huidige provinciale ontheffing (zie m.n. de laatste 2 pagina’s) zwanen uitsluitend met geweer door jagers overdag worden gedood. De provincie is echter in september 2018 van plan de huidige voorschriften middels een goedkeuringsbesluit van het zogenaamde “Faunabeheerplan Knobbelzwanen” te verruimen. Dat betekent dat zwanen voortaan ook in het donker met een geweer mogen worden gedood. Verder zouden zwanen ook overdag en in het donker mogen worden gevangen en gedood met haviken, slechtvalken, woestijnbuizerds en honden. En zouden gewonde zwanen overdag en in het donker mogen worden gedood met slag-, snij- en steekwapens. De “Raad voor Dierenaanlegenheden” (adviesorgaan voor minister van Landbouw) wees echter reeds in 2016 het gebruik van slag-, snij- en steekwapens voor het doden van zwanen af vanwege ernstige aantasting van het dierenwelzijn en ethische aspecten (zie p. 19-20). Volgens Caring Vets, een groep van circa 130 dierenartsen, veroorzaken de nieuwe Zuid-Hollandse methoden “een ernstige en ontoelaatbare aantasting van het dierenwelzijn en is in geen verhouding tot de overlast die door zwanen wordt veroorzaakt, die met preventieve diervriendelijke verjaagmiddelen prima te voorkomen c.q. te beperken is.”

Van Rooy: “In de provincies Gelderland, Friesland, Noord-Holland en Brabant waar zwanen uitsluitend met geweer mogen worden gedood, zijn deze methoden momenteel verboden en blijven die ook verboden. In deze provincies geldt, zoals dat nu ook nog voor Zuid-Holland geldt, dat een genadeschot dé aangewezen methode is om een gewonde zwaan uit zijn lijden te verlossen.”

De provincies Gelderland en Friesland willen echter geen nieuwe ontheffingen voor de afschot van knobbelzwanen meer verlenen omdat de schade die door zwanen aan landbouwpercelen wordt veroorzaakt verwaarloosbaar klein is en niet opweegt tegen het dierenleed en het maatschappelijke onbegrip en ophef daarover. Saskia: “In plaats van dat Zuid-Holland het goede voorbeeld van Gelderland en Friesland opvolgt en ook met de zwanenjacht stopt waarvan ik afgelopen jaren vaak op camera vast legde dat daarbij vreselijke misstanden gebeuren waarop nul controle in het veld is, gooit zij nu alle registers open om de zwanen op wrede wijzen te vangen en dood te martelen. Dat is onacceptabel en daarom roep ik iedereen op om mijn petitie tegen de marteljacht op zwanen te ondertekenen op zwanenzuidholland.petities.nl” De petitie is inmiddels in enkele dagen al door ruim 3000 mensen ondertekend.

In de gemeenteraad van Vlaardingen hebben raadsleden afgelopen week zich ook al tegen deze nieuwe martelmethoden uitgesproken. Ook in de raad van Maassluis was hier veel onbegrip over (zie video raadsvergadering vanaf 29 min. t/m 39 min). Hier hadden vele vrijwilligers afgelopen dagen zich met hart en ziel ingespannen om de met olie besmeurde zwanen te redden, die straks met een priem door de schedel gedood mogen gaan worden.

De plannen van Zuid-Holland zijn volgens dierenarts Van Rooy, Voorzitter van Stichting Dierenradar, ook onnavolgbaar: “De provincie besteedde 10.000 euro aan de opvang van de olie-zwanen, om diezelfde zwanen bij terugkeer naar de weilanden met haviken, priemen, honden en geweren weer om zeep te laten helpen. De vermeende schade door zwanen aan landbouwpercelen was afgelopen jaren een veel lager bedrag.”

 

 

Jan Haagsma aan wie dierenbeschermster Saskia Van Rooy haar raadszetel van Ad Struijs en Erik De Laet moest afstaan is als aanhanger van extreem rechtse racistische denkbeelden ontmaskerd

Jan Haagsma FOTO: PETER STUURMAN

Dierenbeschermster Saskia Van Rooy splitste zich noodgedwongen op 3 april 2018 van Pro Krimpenerwaard af en ging met haar eigen fractie Dierbaar Krimpenerwaard verder. Saskia had voor deze partij maandenlang alle verkiezings- en campagnewerkzaamheden bedacht en vrijwel allemaal alleen onder barre omstandigheden uitgevoerd, dat de partij 3 zetels opleverde. Fractievoorzitter Ad Struijs en partijvoorzitter Erik De Laet hadden Saskia daarna meteen onder forse druk gezet om haar raadszetel (die zij met voorkeursstemmen verkregen had) aan Jan Haagsma af te staan, die volgens hen de partij beter “het sociale gezicht” kon geven.” Saskia heeft het werkelijke gezicht van Jan Haagsma echter vorige week ontmaskerd: aanhanger van extreem rechtse racistische denkbeelden.

Saskia: “Ik ben na het lezen van de circa 1100 retweets, circa 2000 likes en een aantal eigen tweets van Jan Haagsma op zijn Twitter account @jantheman1366 achter zijn werkelijke “sociale gezicht” gekomen: hij blijkt aanhanger van extreem rechtse racistische denkbeelden te zijn. Haagsma is anti-vluchtelingen, anti-kleurlingen, anti-islam en anti-migranten, die hij middels zijn retweets en enkele eigen tweets met grove beledigende teksten discrimineert, veracht en bespot. Haagsma retweette diverse malen zelfs tweets van Pegida Nederland.

Haagsma retweette verder o.a. een tweet met anti-semitische samenzweringstheorieën. Haagsma twitterde o.a. in een eigen tweet over een Syrische vluchteling (waarover hij een link naar een persbericht had geplaatst, verwijzend naar een tweet van Jan Roos) de tekst: “Lekker dankbaar oprotten”.

Maar Haagsma, de oogappel van Ad Struijs die jarenlang fractieleider van GroenLinks was, blijkt ook fanatiek anti-GroenLinks te zijn, zo bewijzen zijn vele anti-GroenLinks retweets. Haagsma retweette in verkiezingstijd tweets waarin hij met hashtag #STEMZEWEG opriep om niet GroenLinks te stemmen. Daags voor de verkiezingen retweette Haagsma tweets van Geert Wilders c.s. om PVV te stemmen in plaats van om Pro Krimpenerwaard te stemmen. Het door Struijs en De Laet beoogde raadslid heeft kennelijk ook een broertje dood aan de bescherming van het klimaat en duurzaamheid, een van de kernpunten van Pro Krimpenerwaard die Saskia in het verkiezingsprogramma van de partij had geschreven, zo getuigen zijn retweets.

Saskia: “Toen ik op 22 maart 2018 met voorkeurstemmen in de raad was gekozen en de griffie mij bedenktijd gaf, gaven fractievoorzitter Ad Struijs en partijvoorzitter Erik De Laet van Pro Krimpenerwaard mij telefonisch meteen in niet mis te verstane woorden te kennen dat zij mijn zetel aan Jan Haagsma uit Lekkerkerk wilden geven. Mijn idealen die ikzelf in het verkiezingsprogramma van Pro Krimpenerwaard had geschreven waarmee de kiezers waren binnengelokt, waren plotseling niet meer de hunne. Nadat zij mij maandenlang hadden misbruikt om alle verkiezings- en campagnewerkzaamheden voor hen te bedenken en uit te voeren terwijl mijn vader in zeer kritieke toestand in een Belgisch ziekenhuis lag, moest ik mijn zetel aan Haagsma afstaan. Die kon volgens Struijs en De Laet de partij beter “het sociale gezicht” geven. Maar Haagsma heeft niets met dieren, natuur, duurzaamheid en het klimaat; onderwerpen waarvoor kiezers mij in de raad gekozen hadden.

Tijdens de ledenvergadering diezelfde avond werd ik door De Laet en Struijs opnieuw onder forse druk gezet mijn zetel aan Haagsma af te staan en werd ik verrot gescholden. Haagsma claimde het recht op mijn zetel te hebben. Hij had echter – op het rondbrengen van een aantal verkiezingsflyers na (dat ik zelf ook dagen- en nachtenlang had gedaan) en het plakken van een paar posters – niets aan de campagne- en verkiezingswerkzaamheden bijgedragen die ik genoodzaakt was alleen te doen terwijl mijn vader in zeer kritieke toestand in een Belgisch ziekenhuis lag. Haagsma eiste scheldend mijn zetel op met de woorden “Fucking kutwijf”. Daarna rende hij de zaal uit en sloeg de deur keihard achter zich dicht.

De Laet en Struijs eisten dat ik mijn zetel aan Haagsma zou afstaan en wilden niet dat ik van de bedenktijd gebruik maakte die de griffie mij had gegeven. Haagsma had tot dan toe in alle ledenvergaderingen nog nooit inhoudelijk aan een discussie over welk onderwerp dan ook had bijgedragen, zodat ik geen idee had wat zijn standpunten en visie met betrekking tot tal van onderwerpen waren. Ik vroeg daarom De Laet en Struijs mij daarover helderheid te verschaffen, zodat ik dat mee in mijn beslissing kon nemen om mijn zetel al dan niet aan hem af te staan. De Laet antwoordde letterlijk dat de standpunten en visie van Haagsma hem niet interesseerde, omdat hij blind vertrouwde op Ad’s jarenlange politieke ervaring die Haagsma per se in de raad wilde hebben in plaats van mij. Ik heb De Laet en Struijs toen gewezen op hun juridische bestuurlijke aansprakelijkheid voor eventuele misstappen van partijleden. Ik zei dat zij als bestuurders wel degelijk de standpunten en visie van Haagsma behoorden te weten als zij hem in de raad wilden hebben. Toen ik Ad Struijs vroeg wat de standpunten en visie van Haagsma waren en wat hij in het dagelijkse leven deed, zei Struijs dat hij daarover niets kwijt wilde omdat dit zogenaamd “vertrouwelijk” was. Toen ik Struijs vroeg of ik in een persoonlijk gesprek met Haagsma en hemzelf Haagsma alsnog naar zijn standpunten kon vragen omdat dit mij mogelijk zou helpen een weloverwogen beslissing te maken om al dan niet aan hem mijn zetel af te staan, ontstak Struijs in woede. Struijs schold mij op grove wijze de huid vol en beende daarna de zaal met zijn vrouw Louise uit. Dit maakte dat ik mij daarna noodgedwongen van de partij heb afgesplitst, want met mensen van dit allooi kan en wil ik niet verder.

Jan Haagsma had op twitter slechts 24 volgers, dus ik denk dat (het merendeel van) de Pro Krimpenerwaard-kiezers helemaal niets weten van Haagsma’s extreem rechtse racistische denkbeelden en dat bij een partij als Pro Krimpenerwaard met een GroenLinks-historie ook niet (mogen) verwachten. Haagsma’s denkbeelden staan haaks op de denkbeelden die ikzelf in het verkiezingsprogramma en in de verkiezingsflyer van Pro Krimpenerwaard alsook in de tekst van de Stemwijzer heb geschreven, die discriminatie op grond van ras, afkomst en geloofsovertuiging e.d. verwerpen en die voor duurzaamheid en voor het verbeteren van het klimaat staan.

Haagsma betoogt nu in een artikel in het Algemeen Dagblad d.d. 18 april 2018 dat zijn Twitter account @jantheman1366 zogenaamd  “gehackt” zou zijn en dat hij niet zelf de retweets en tweets met extreem rechtse racistische denkbeelden zou hebben geplaatst:

Saskia: “De honderden screenshots van zijn eigen retweets en tweets bewijzen dat Jan Haagsma keihard liegt. Hij heeft wel degelijk alle retweets en tweets met extreem rechts racistisch gedachtegoed zelf getwitterd. Haagsma plaatste bijvoorbeeld eerst een eigen tweet op het Twitter account van Pro Krimpenerwaard @ProKrimpenerwrd (waarvan ik hem het wachtwoord had gegeven), waarna hij dezelfde tweet op zijn privé Twitter account @jantheman1366 retweette. Daarbij retweette hij gelijktijdig (op dezelfde datum en tijdstip) ook vele tweets met extreem rechts racistische denkbeelden.

Jan Haagsma plaatste bijvoorbeeld op 10 maart 2018 op het Twitter account van Pro Krimpenerwaard @ProKrimpenerwrd een zelf gemaakte privé foto van zijn vrouw Joanna met het nieuwe windjack van Pro Krimpenerwaard (dat ik voor Pro Krimpenerwaard had laten bedrukken) met de tekst: Mijn vrouw steunt ons-jan haagsma nummer 3 lijst pro Krimpenerwaard”:

Vervolgens retweette Haagma op 10 maart 2018 op zijn eigen Twitter account @jantheman1366 diezelfde tweet met dezelfde tekst en foto van zijn vrouw:

Gelijktijdig retweette hij op 10 maart 2018 op zijn Twitter account @jantheman1366 ook vele tweets met extreem rechts racistische denkbeelden. Op de tijdstippen dat hij tweets over de gemeenteraadsverkiezingen in de Krimpenerwaard en/of (zijn eigen) tweets van @ProKrimpenerwrd (re)tweette, tweette hij gelijktijdig tweets met deze discriminerende denkbeelden. Het is dus zo klaar als een klontje dat Haagsma zijn circa 1100 retweets, eigen tweets en circa 2000 likes met extreem rechts racistische denkbeelden zelf geplaatst heeft en niet gehackt is. Met dit asociale gedachtegoed had hij met de steun van Struijs en De Laet – middels mijn zetel – onder de vlag van een “duurzame, sociale en diervriendelijke” partij de raad in willen gaan, voor welk gedachtegoed hij nu kennelijk niet openlijk durft uit te komen nu hij door mij ontmaskerd is.

Haagsma betoogt in het AD dat hij zijn politieke voorkeuren zogenaamd bij de PvdA en SP zouden liggen, maar in zijn talrijke (re)tweets met ernstig beledigende teksten gericht tegen de PvdA, SP en hun bewindspersonen tonen een grote aversie hiertegen aan.

Op donderdagavond 12 april 2018 informeerde ik de eerste journalisten over Haagsma’s retweets met zijn extreem rechtse racistische denkbeelden. Nadat de eerste journalisten op vrijdag 13 april 2018 Ad Struijs belden en hem naar de extreem rechtse racistische (re)tweets van Haagsma vroegen, blokkeerde Haagsma mij diezelfde dag meteen op Twitter. Haagma’s twitter account was dus helemaal niet zogenaamd “gehackt”, want het was Haagsma zelf die mij direct blokkeerde. Haagsma ging daarna op diezelfde dag, op zaterdag 14 april en zondag 15 april gewoon weer verder met het plaatsen van extreem rechtse racistische tweets en anti-GroenLinks tweets. Toen maandag 16 april 2018 nog meer journalisten verhaal bij Struijs gingen halen, hief Haagsma alsnog zijn Twitter account zelf op. Om de eigen woorden van Ad Struijs en Erik de Laet te gebruiken die reeds wekenlang berichten met laster over mij op hun website en in de media verspreiden: “Een onbetrouwbaar sujet”, “een gelukszoeker”, “een zetelrover” en “kiezersbedrog” in optima forma.

Het afstaan van mijn zetel aan Haagsma die – gelet op zijn extreem rechtse racistische denkbeelden – helemaal niets met een sociale samenleving heeft en ook niets met dieren, natuur, duurzaamheid en klimaat, zou pas echt kiezersbedrog in optima forma zijn geweest. Ik ben blij dat ik trouw ben gebleven aan mijn idealen en aan mijn kiezers door mij van mensen van dit kaliber af te splitsen en met mijn eigen fractie ‘Dierbaar Krimpenerwaard‘ verder te gaan om mijn missie te verwezenlijken: de Krimpenerwaard diervriendelijk, duurzaam en écht sociaal maken.”

In een eerste reactie aan het Kontakt over de  circa 1100 retweets, een aantal eigen tweets en circa 2000 likes van Jan Haagsma met extreem rechts racistische denkbeelden meldt fractievoorzitter Ad Struijs dat het naar zijn mening “vrij onschuldige berichten” betreft. Een aanbod om screenshots van de vele retweets te bekijken slaat hij af. Vervolgens: “Wij vinden dat je behoorlijk geschift moet zijn om 1.100 retweets van een lid van Pro Krimpenerwaard door te nemen.”

Nu het Struijs en De Laet niet gelukt is om Haagsma met behulp van mijn zetel als raadslid in de raad te loodsen, hebben zij hem nu als commissielid ter benoeming door de raad op 24 april 2018 voorgedragen. Als commissielid heeft Haagsma invloed op beslissingen die kwetsbare mensen raken, die hij kennelijk in zijn circa 1100 retweets en tweets en in zijn circa 2000 likes discrimineert, veracht en bespot. Ondanks de feiten over het rechts extremistische racistische gedachtegoed van Haagsma dat haaks op het verkiezingsprogramma van Pro Krimpenerwaard staat, vinden Ad Struijs en Erik De Laet het kennelijk niet op hun weg liggen om de kandidatuur van Haagsma alsnog in te trekken. Dat is naar mijn mening pas echt geschift. Het zegt ook alles over het ethos en integriteit van het partijbestuur c.q. de partij.

Het zou daarom de Krimpenerwaard recht doen als de raad op 24 april 2018 niet met Jan Haagsma’s benoeming als commissielid instemt.”

 

Dierenbeschermster Saskia Van Rooy met eigen fractie “Dierbaar Krimpenerwaard” de raad in

Dierenbeschermster Saskia Van Rooy FOTO: SERGE LIGTENBERG

Dierenbeschermster Saskia Van Rooy was bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen lijstduwer van Pro Krimpenerwaard. Dat legde de partij geen windeieren, want het vloog van 1 zetel naar 3 zetels. Saskia verkreeg landelijke bekendheid toen ze door haar inspanningen een einde maakte aan het zwanendriften en misstanden met de zwanenjacht openbaarde. Van Rooy’s schokkende videobeelden hiervan braken bij EenVandaag alle kijkcijfers.

Van Rooy werd met 242 voorkeursstemmen gekozen in de raad van de gemeente Krimpenerwaard. De griffie gaf haar –  ingevolge de Kieswet – bedenktijd om het ambt al dan niet te aanvaarden.

Fractievoorzitter Ad Struijs en partijvoorzitter Erik De Laet van Pro Krimpenerwaard gaven Van Rooy echter direct te verstaan dat zij niet wilden dat Van Rooy van haar recht op een raadszetel gebruik maakte en wilden haar ook geen bedenktijd geven. Dit was een ontluistering voor Van Rooy, die met een tomeloze energie alle campagne- en verkiezingsactiviteiten[1] voor de partij afgelopen maanden zelf had bedacht en noodgedwongen vrijwel alleen onder barre omstandigheden had uitgevoerd. Saskia: “Omdat mijn vader in zeer kritieke toestand in een Belgisch ziekenhuis lag, reed ik ‘s ochtends naar België en keerde ‘s nachts weer naar Stolwijk terug om gedurende de nacht aan het verkiezingsprogramma en de verkiezingsflyer door te werken en vertrok vervolgens de volgende ochtend – zonder geslapen te hebben – weer naar België en dat maandenlang aan een stuk.”  Door haar werk verdrievoudigde de partij haar aantal zetels.

Saskia: “Kiezers hebben met hun stem op mij duidelijk aangegeven dat het accent op een diervriendelijke duurzame Krimpenerwaard voor hen belangrijk was. Ik wil mijn kiezers, maar ook de dieren die geen stem hebben, niet teleurstellen. Ik heb daarom besloten om het ambt van raadslid te aanvaarden. Ik splits mij van Pro Krimpenerwaard af en ga met mijn eigen fractie “Dierbaar Krimpenerwaard” verder om mijn missie te verwezenlijken: de Krimpenerwaard diervriendelijk, duurzaam en sociaal maken. Daarbij zal ik, zoals mijn kiezers van mij ook als voorzitter van Stichting Dierenradar gewend zijn, mogelijke heikele punten en misstanden aan de kaak (blijven) stellen teneinde daarin verbetering te krijgen. De naam “Dierbaar Krimpenerwaard” staat voor de schitterende groene Krimpenerwaard, die –  samen met haar inwoners en haar dieren – mij zeer dierbaar is en gekoesterd en beschermd moet worden. Het gedachtegoed dat ikzelf in het verkiezingsprogramma en in de verkiezingsflyer van Pro Krimpenerwaard heb geschreven zal daarbij de leidraad zijn, zodat ook kiezers die niet op mij hebben gestemd op mij kunnen rekenen.”

Van Rooy wil haar blik op de toekomst richten en hoopt in harmonie en samenwerking met Pro Krimpenerwaard en de andere partijen in de raad haar activiteiten te kunnen verrichten.

[1]
Van Rooy had o.a. het verkiezingsprogramma van Pro Krimpenerwaard volledig herschreven en van enkele pagina’s vrijwel onleesbaar materiaal tot 49 pagina’s met nieuwe teksten uitgebreid. Ze nam contact met verschillende fotografen op en vroeg hen foto’s gratis voor het verkiezingsprogramma beschikbaar te stellen, waarmee de partij hoge kosten voor de fotografie werden bespaard. Voor onderwerpen in het verkiezingsprogramma waarvoor ze geen foto’s bij fotografen kon vinden, maakte ze speciaal op verschillende locaties in de gemeente zelf foto’s. Van Rooy was maandenlang bezig om de opmaak van het verkiezingsprogramma met 145 foto’s (waarvan 1/3 haar eigen foto’s) geheel zelf te doen, waarmee ze de partij circa 2000,– euro aan kosten van een vormgever bespaarde. Ze had ook het nieuwe logo van de partij met de slogan “duurzaam, sociaal, diervriendelijk” bedacht en naar haar idee door een vormgever laten ontwerpen. Ze had de nieuwe slogan “De enige groene partij in de Krimpenerwaard” bedacht. Ze had contact opgenomen met Polderfotograaf Peter Stuurman en hem bereid gevonden om prachtige foto’s van de kandidaten van Pro Krimpenerwaard in de polder gratis te maken. Ze had de ooievaars-verkiezingsposter bedacht en contact opgenomen met fotograaf Johann Borst, die zijn schitterende ooievaarsfoto voor de verkiezingsposter beschikbaar stelde. Van Rooy schreef daarnaast o.a. de tekst van de verkiezingsflyer en ontwierp de opmaak daarvan. Van Rooy schreef de tekst voor de verkiezingskrant in het Kontakt en schreef ook de tekst voor de Stemwijzer. Ook was zij initiatiefneemster om de website van de partij compleet te vernieuwen, bracht de partij in contact met een websitebouwer en maakte een nieuwe indeling voor de website. Tevens nam zij de social media voor de partij voor haar rekening en het maken van filmpjes daarvoor. Ze liet een aantal windjacks met het nieuwe logo van de partij bedrukken en leveren. Het aanvragen van de vele offertes m.b.t. het drukwerk van diverse campagnematerialen en de leveringsafspraken daaromtrent regelde ze ook. Bovendien bracht ze ruim een week lang circa 3000 verkiezingsflyers in verschillende plaatsen in de brievenbussen en/of bij mensen thuis langs. Alle kosten die zij t.b.v. voornoemde activiteiten maakte (zoals o.a. benzinekosten, telefoniekosten) betaalde zij uit eigen zak.