Raad Krimpenerwaard tegen nieuwe provinciale vang- en dodingsmethoden zwanen

Raadslid Saskia Van Rooy van de fractie “Dierbaar Krimpenerwaard” is zeer dankbaar voor de steun van een ruime meerderheid van de Raad van de Krimpenerwaard voor haar motie tegen de nieuwe provinciale vang- en dodingsmethoden voor zwanen. Van Rooy: “De Raad wil hiermee een signaal aan de provincie afgeven de voorgestelde vang- en dodingsmethoden niet binnen onze gemeentegrenzen te willen hebben vanwege ernstige aantasting van het dierenwelzijn. Het is nu aan het College van de Krimpenerwaard om de boodschap van de Raad krachtig aan het provinciebestuur te communiceren.”

Momenteel mogen volgens de huidige provinciale ontheffing (zie m.n. de laatste 2 pagina’s) zwanen uitsluitend met geweer door jagers overdag worden gedood. De provincie is echter in september 2018 van plan de huidige voorschriften middels een goedkeuringsbesluit van het zogenaamde “Faunabeheerplan Knobbelzwanen” te verruimen. Dat betekent dat zwanen voortaan ook in het donker met een geweer mogen worden gedood. Verder zouden zwanen ook overdag en in het donker mogen worden gevangen en gedood met haviken, slechtvalken, woestijnbuizerds en honden. En zouden gewonde zwanen overdag en in het donker mogen worden gedood met slag-, snij- en steekwapens. De “Raad voor Dierenaanlegenheden” (adviesorgaan voor minister van Landbouw) wees echter reeds in 2016 het gebruik van slag-, snij- en steekwapens voor het doden van zwanen af vanwege ernstige aantasting van het dierenwelzijn en ethische aspecten (zie p. 19-20). Volgens Caring Vets, een groep van circa 130 dierenartsen, veroorzaken de nieuwe Zuid-Hollandse methoden “een ernstige en ontoelaatbare aantasting van het dierenwelzijn en is in geen verhouding tot de overlast die door zwanen wordt veroorzaakt, die met preventieve diervriendelijke verjaagmiddelen prima te voorkomen c.q. te beperken is.”

Van Rooy: “In de provincies Gelderland, Friesland, Noord-Holland en Brabant waar zwanen uitsluitend met geweer mogen worden gedood, zijn deze methoden momenteel verboden en blijven die ook verboden. In deze provincies geldt, zoals dat nu ook nog voor Zuid-Holland geldt, dat een genadeschot dé aangewezen methode is om een gewonde zwaan uit zijn lijden te verlossen.”

De provincies Gelderland en Friesland willen echter geen nieuwe ontheffingen voor de afschot van knobbelzwanen meer verlenen omdat de schade die door zwanen aan landbouwpercelen wordt veroorzaakt verwaarloosbaar klein is en niet opweegt tegen het dierenleed en het maatschappelijke onbegrip en ophef daarover. Saskia: “In plaats van dat Zuid-Holland het goede voorbeeld van Gelderland en Friesland opvolgt en ook met de zwanenjacht stopt waarvan ik afgelopen jaren vaak op camera vast legde dat daarbij vreselijke misstanden gebeuren waarop nul controle in het veld is, gooit zij nu alle registers open om de zwanen op wrede wijzen te vangen en dood te martelen. Dat is onacceptabel en daarom roep ik iedereen op om mijn petitie tegen de marteljacht op zwanen te ondertekenen op zwanenzuidholland.petities.nl” De petitie is inmiddels in enkele dagen al door ruim 3000 mensen ondertekend.

In de gemeenteraad van Vlaardingen hebben raadsleden afgelopen week zich ook al tegen deze nieuwe martelmethoden uitgesproken. Ook in de raad van Maassluis was hier veel onbegrip over (zie video raadsvergadering vanaf 29 min. t/m 39 min). Hier hadden vele vrijwilligers afgelopen dagen zich met hart en ziel ingespannen om de met olie besmeurde zwanen te redden, die straks met een priem door de schedel gedood mogen gaan worden.

De plannen van Zuid-Holland zijn volgens dierenarts Van Rooy, Voorzitter van Stichting Dierenradar, ook onnavolgbaar: “De provincie besteedde 10.000 euro aan de opvang van de olie-zwanen, om diezelfde zwanen bij terugkeer naar de weilanden met haviken, priemen, honden en geweren weer om zeep te laten helpen. De vermeende schade door zwanen aan landbouwpercelen was afgelopen jaren een veel lager bedrag.”