Privacyverklaring

Dierbaar Krimpenerwaard, gevestigd in Stolwijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Saskia Van Rooy
dierbaarKrimpenerwaard@hotmail.com
www.dierbaarkrimpenerwaard.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dierbaar Krimpenerwaard verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld door het sturen van een email of wanneer we in het kader van  het praktisch politieke werk contact met u hebben.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt per (email) correspondentie of telefonisch
  • Locatiegegevens (voor websitestatistieken)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Omdat Dierbaar Krimpenerwaard een politieke partij is zou uit informatie die u ons stuurt uw politieke voorkeur kunnen blijken (bijvoorbeeld omdat u ons steunt). Het verwerken van politieke voorkeur valt in de AVG wetgeving onder de bijzondere persoonsgegevens. Als politieke partij vallen wij echter onder de uitzondering dat we van mensen die regelmatig met ons in contact staan in verband met onze politieke doelstellingen de politieke voorkeur mogen verwerken.

Naast de hierboven beschreven uitzondering verwerken we verder geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.
Onze website en organisatie heeft verder niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dierbaarKrimpenerwaard@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dierbaar Krimpenerwaard verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verrichten van Raadswerk en het vragen van informatie ten behoeve van dat Raadswerk
  • Het beantwoorden van emails, brieven of telefoongesprekken
  • In de toekomst mogelijk voor het registreren van een lidmaatschap of vrijwillige fractieondersteuning

Geautomatiseerde besluitvorming

Dierbaar Krimpenerwaard neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dierbaar Krimpenerwaard bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dierbaar Krimpenerwaard verstrekt de informatie die u aan ons verstrekt heeft niet aan derden zonder toestemming, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dierbaar Krimpenerwaard gebruikt op deze website alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Daarnaast hebben we van de volgende social media-kanalen buttons geplaatst.
Mogelijk plaatsen zij ook cookies.

Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. De toegang hiertoe vind je onderaan elke nieuwsbrief.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze organisatie.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar dierbaarKrimpenerwaard@hotmail.com
Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Dierbaar Krimpenerwaard zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Voor een verzoek tot verwijdering van je gegevens zonder inzage is alleen een verzoek per email of telefoon genoeg.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dierbaar Krimpenerwaard neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan s.v.p. meteen contact op met ons via dierbaarKrimpenerwaard@hotmail.com

Verdere informatie en vragen

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan s.v.p. contact met ons op via dierbaarKrimpenerwaard@hotmail.com