Dierenbeschermster Saskia Van Rooy met eigen fractie “Dierbaar Krimpenerwaard” de raad in

Dierenbeschermster Saskia Van Rooy FOTO: SERGE LIGTENBERG

Dierenbeschermster Saskia Van Rooy was bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen lijstduwer van Pro Krimpenerwaard. Dat legde de partij geen windeieren, want het vloog van 1 zetel naar 3 zetels. Saskia verkreeg landelijke bekendheid toen ze door haar inspanningen een einde maakte aan het zwanendriften en misstanden met de zwanenjacht openbaarde. Van Rooy’s schokkende videobeelden hiervan braken bij EenVandaag alle kijkcijfers.

Van Rooy werd met 242 voorkeursstemmen gekozen in de raad van de gemeente Krimpenerwaard. De griffie gaf haar –  ingevolge de Kieswet – bedenktijd om het ambt al dan niet te aanvaarden.

Fractievoorzitter Ad Struijs en partijvoorzitter Erik De Laet van Pro Krimpenerwaard gaven Van Rooy echter direct te verstaan dat zij niet wilden dat Van Rooy van haar recht op een raadszetel gebruik maakte en wilden haar ook geen bedenktijd geven. Dit was een ontluistering voor Van Rooy, die met een tomeloze energie alle campagne- en verkiezingsactiviteiten[1] voor de partij afgelopen maanden zelf had bedacht en noodgedwongen vrijwel alleen onder barre omstandigheden had uitgevoerd. Saskia: “Omdat mijn vader in zeer kritieke toestand in een Belgisch ziekenhuis lag, reed ik ‘s ochtends naar België en keerde ‘s nachts weer naar Stolwijk terug om gedurende de nacht aan het verkiezingsprogramma en de verkiezingsflyer door te werken en vertrok vervolgens de volgende ochtend – zonder geslapen te hebben – weer naar België en dat maandenlang aan een stuk.”  Door haar werk verdrievoudigde de partij haar aantal zetels.

Saskia: “Kiezers hebben met hun stem op mij duidelijk aangegeven dat het accent op een diervriendelijke duurzame Krimpenerwaard voor hen belangrijk was. Ik wil mijn kiezers, maar ook de dieren die geen stem hebben, niet teleurstellen. Ik heb daarom besloten om het ambt van raadslid te aanvaarden. Ik splits mij van Pro Krimpenerwaard af en ga met mijn eigen fractie “Dierbaar Krimpenerwaard” verder om mijn missie te verwezenlijken: de Krimpenerwaard diervriendelijk, duurzaam en sociaal maken. Daarbij zal ik, zoals mijn kiezers van mij ook als voorzitter van Stichting Dierenradar gewend zijn, mogelijke heikele punten en misstanden aan de kaak (blijven) stellen teneinde daarin verbetering te krijgen. De naam “Dierbaar Krimpenerwaard” staat voor de schitterende groene Krimpenerwaard, die –  samen met haar inwoners en haar dieren – mij zeer dierbaar is en gekoesterd en beschermd moet worden. Het gedachtegoed dat ikzelf in het verkiezingsprogramma en in de verkiezingsflyer van Pro Krimpenerwaard heb geschreven zal daarbij de leidraad zijn, zodat ook kiezers die niet op mij hebben gestemd op mij kunnen rekenen.”

Van Rooy wil haar blik op de toekomst richten en hoopt in harmonie en samenwerking met Pro Krimpenerwaard en de andere partijen in de raad haar activiteiten te kunnen verrichten.

[1]
Van Rooy had o.a. het verkiezingsprogramma van Pro Krimpenerwaard volledig herschreven en van enkele pagina’s vrijwel onleesbaar materiaal tot 49 pagina’s met nieuwe teksten uitgebreid. Ze nam contact met verschillende fotografen op en vroeg hen foto’s gratis voor het verkiezingsprogramma beschikbaar te stellen, waarmee de partij hoge kosten voor de fotografie werden bespaard. Voor onderwerpen in het verkiezingsprogramma waarvoor ze geen foto’s bij fotografen kon vinden, maakte ze speciaal op verschillende locaties in de gemeente zelf foto’s. Van Rooy was maandenlang bezig om de opmaak van het verkiezingsprogramma met 145 foto’s (waarvan 1/3 haar eigen foto’s) geheel zelf te doen, waarmee ze de partij circa 2000,– euro aan kosten van een vormgever bespaarde. Ze had ook het nieuwe logo van de partij met de slogan “duurzaam, sociaal, diervriendelijk” bedacht en naar haar idee door een vormgever laten ontwerpen. Ze had de nieuwe slogan “De enige groene partij in de Krimpenerwaard” bedacht. Ze had contact opgenomen met Polderfotograaf Peter Stuurman en hem bereid gevonden om prachtige foto’s van de kandidaten van Pro Krimpenerwaard in de polder gratis te maken. Ze had de ooievaars-verkiezingsposter bedacht en contact opgenomen met fotograaf Johann Borst, die zijn schitterende ooievaarsfoto voor de verkiezingsposter beschikbaar stelde. Van Rooy schreef daarnaast o.a. de tekst van de verkiezingsflyer en ontwierp de opmaak daarvan. Van Rooy schreef de tekst voor de verkiezingskrant in het Kontakt en schreef ook de tekst voor de Stemwijzer. Ook was zij initiatiefneemster om de website van de partij compleet te vernieuwen, bracht de partij in contact met een websitebouwer en maakte een nieuwe indeling voor de website. Tevens nam zij de social media voor de partij voor haar rekening en het maken van filmpjes daarvoor. Ze liet een aantal windjacks met het nieuwe logo van de partij bedrukken en leveren. Het aanvragen van de vele offertes m.b.t. het drukwerk van diverse campagnematerialen en de leveringsafspraken daaromtrent regelde ze ook. Bovendien bracht ze ruim een week lang circa 3000 verkiezingsflyers in verschillende plaatsen in de brievenbussen en/of bij mensen thuis langs. Alle kosten die zij t.b.v. voornoemde activiteiten maakte (zoals o.a. benzinekosten, telefoniekosten) betaalde zij uit eigen zak.